wtorek, 15 listopada 2011

Clariion - Unisphere Security Features

Tytuł po angielsku (brakło weny do stworzenia jakiegoś w miarę dobrego tłumaczenia) ale sama treść już w języku ojczystym ;)
Tym razem będzie o czymś na co w praktyce (przynajmniej mojej osobistej) raczej nie zwracałem uwagi. Temat przewodni to bezpieczeństwo a konkretnie sposoby na jakie Clariion (a w zasadzie Unisphere) pilnuje, aby dostępu do niego miały tylko uprawnione osoby i tylko w tym zakresie jaki został im udostępniony.
Ponieważ operacje zakładania i dawania dostępu nowym użytkownikom do macierzy to nie jest coś, co się przeprowadza regularnie i często, tak więc zwykle nie pamięta się wszyskich możliwości i niuansów jakie są z tym związane.
Podejrzewam jednak, że udane podejście do egzaminu na Clariion Specialist wymaga odświeżenia i uporządkowania sobie wiedzy w tym zakresie.

Do rzeczy.

Macierzą można zarządzać przez dwa główne interfejsy. Unisphere - czyli GUI dostępne poprzez przeglądarkę sieciową lub za pomocą linii komend.

Unisphere:

Aby dostać się do Unisphere należy w przeglądarce wpisać adres http://<clariion_ip> - powoduje to uruchomienie apletu Javy. Aplet ten zestawia bezpieczne, szyfrowane połączenie ( SSL/TLS na porcie 443) z storage management serwerem na macierzy. Dzięki temu, mimo iż nie jest bezpośrednio używany https, połączenie jest zabezpieczone.
Szyfrowana jest także cała komunikacja pomiędzy storage management serwerami na różnych macierzach.

Podczas logowania się do macierzy za pomocą Unisphere użytkownik autentyfikuje się podając login, hasło oraz tzw zakres (scope)

SecureCLI:

Podczas używania linii poleceń komunikacja z macierzą jest zabezpieczona w ten sam sposób, co przy łączeniu poprzez Unisphere (szyfrowanie połączenia).
Jeżeli chodzi o autoryzację, to administrator przy wpisywaniu komend, każdorazowo powinien podać login,hasło oraz zakres. Ponieważ takie rozwiązanie nie jest zbyt wygodne mamy możliwość stworzenia tzw "Security File". "Security File" jest przypisany do danego użytkownika na systemie operacyjnym, z którego wydaje się polecenia do clariiona i zawiera w sobie zaszyfrowany login,hasło i scope. Dzięki temu dany użytkownik nie musi ich podawać razem z każdą wysłaną komendą.
Komenda tworząca "Security File" to addusersecurity i ma następującą składnię:
naviseccli -addusersecurity -user <username> -password <pw> -scope<0|1|2>


Sam "Security file" to tak naprawdę dwa pliki które umiejscawiają się na home folderze użytkownika:
SecuredCLISecurityFile.xml i SecuredCLIXMLEncrypted.key

Usunięcie "Security Pliku" wykonuje się poleceniem:
naviseccli -removeusersecurity

Zakres (scope):

Każde konto do zarządzania Clariionami ma jeden z trzech zakresów:

 • Local - konto zdefiniowane na jednej macierzy
 • Global - konto umożliwiające administrowanie każdą z macierzy w domenie
 • LDAP - konto zdefiniowane na serwerze LDAP (np: w domenie AD) i umożliwiające zalogowanie się do każdej macierzy używającej LDAPu do autentyfikacjiAutentyfikacja przez serwer LDAP:

Metoda wykorzystania do zarządzania Clariionami konta z domeny jest najbardziej wygodna. Dzięki temu nie musimy wyodrębniać zarządzania użytkownikami macierzą do innego miejsca i możemy utrzymać centralny punkt (domena np: AD) do zarządzania uprawnieniami.
Macierz musi być najpierw odpowiednio skonfigurowana aby móc na niej korzystać z użytkowników domenowych. Z poziomu Unisphere ustawienia dotyczące LDAPa można znaleźć w menu:

All Systems > Domains > Configure LDAP for CLARiiON Systems

W tym miejscu można przede wszystkim dodać(i zmienić) adresy naszych kontrolerów domeny.
Tutaj także ustawia się interwał synchronizacji. Storage server przechowuje (cache-uje) informacje o kontach i ich uprawnieniach pobrane z domeny tak, żeby każde wydane polecenie nie musiało być autentyfikowane z kontrolerem. Standardowo ten cache jest czyszczony co 24h, ale jeżeli chcemy aby czas ten uległ skróceniu i macierz częściej odświeżała/synchronizowała informacje z domeny możemy zmienić.


Role użytkowników:


Ostatni temat jaki zostanie omówiony w tym wpisie, to role czyli rodzaje kont jakie można założyć na macierzy. Różnią się one, oczywiście, rodzajem uprawnień, a przez to działaniami jakie dany użytkownik może wykonywać.
Dostępne są następujące role:

 • Monitor - użytkownik z uprawnieniami read-only
 • Manager - użytkownik mogący zarządzać macierzą ale nie mający uprawnień do tworzenia i zarządzania kontami użytkowników na niej.
 • Administratror - użytkownik posiadający maksymalne uprawnienia zarówno jeżeli chodzi o zarządzanie macierzą (tworzenie, wystawianie LUNów, definiowanie RAID grup itd..) jak i o zarządzanie użytkownikami
 • Security Administrator - użytkownik mogący tworzyć i zarządzać innymi użytkownikami, ale nie mogący konfigurować macierzy.
Od FLARE29 dostępne są także 3 role do działań związanych z replikacją:
 • Local Replication - użytkownik może wykonywać operacje związane z replikacją lokalną SnapView
 • Replication  - użytkownik może wykonać operacje związane z replikcją zdalną - MirrorView, oraz lokalną.
 • Replication/Recovery - rola podobna jak Replication ale dodatkowo użytkownik może wykonywać operacje "odzyskania" np: roll-back z kopii migawkowej.

Co istotne żadna z tych 3 ról "replikacyjnych" nie zezwala na tworzenie nowych bytów związanych z replikacją (jak klony, kopie migawkowe itd...). Możliwe jest jedynie zarządzanie już istniejącymi obiektami.
Przejście na konto z Google+

Mała zmiana na tym blogu.
Połączyłem swoje konto Bloggerowe z kontem Google+

Bezpośrednie zmiany dla czytających są takie, że teraz z prawego górnego rogu będzie straszyło zdjęcie mojej facjaty, a link zamiast do profilu na Bloggerze poprowadzi do Google+
Niestety wszystkie komentarze jakie zrobiłem do tej pory będą dalej wyświetlały jako autora Akodo (czyli nazwę mojego profilu Bloggerowego). Niezbyt to fajne, ale do przeżycia.

Jeżeli z jakiś powodów takie ustawienie mi się "odwidzi" to wrócę na powrót do odseparowania tych dwóch "tożsamości" ale nie widzę zbytnio powodów czemu miałbym tak robić.

Profile połączyłem bo chciałem. Nie stoi za tym żadna większa przyczyna :D

poniedziałek, 7 listopada 2011

Clariion - software (przegląd)

Dzisiaj na tapetę bierzemy software na jakim działa Clariion.
Całe oprogramowanie związane z tą macierzą można podzielić na dwie kategorie:
 1. Software na macierzy
  • Management Server & User Interface server
  • Unisphere Agent
  • FLARE

 2. Software zainstalowany na serwerze podpiętym do macierzy
  • Unisphere
  • Unisphere agent (opcjonalnie)
  • Navisphere Secure CLI
  • Unisphere Server Utility
  • Unisphere Storage System Initialization Utility
  • Unisphere Service Manager
  • Management Server & User Interface server (opcjonalnie)

Nieco więcej szczegółów opisujących działanie najważniejszych z tych pozycji oraz wzajemne interakcje między nimi:

Unisphere
Jest to interejs, który pozwala nam poprzez przeglądarke i aplet JAVA podłączyć się do macierzy. Unisphere łączy się z Management Serverem zainstalowanym na Service Procesorze macierzy i dostarcza wygodnego interfejsu do zarządzania jej zasobami.
Unisphere pojawił się razem z FLARE30, w poprzednich wersjach firmwaru powłoka i GUI nazywało się NaviSphere.

Unisphere ( a konkretnie jeden z jego ekranów pokazujący stan komponentów hardware) wygląda następująco:

źródło: Screenshot z własnego ekranu ;) Uruchomione EMC VNXe Demo

Co prawda ten zrzut nie jest z Unisphere działającego na Clariionie ale na jego "następcy" VNXie ale wygląd jest identyczny.
W materiałach EMC Unisphere jest zakwalifikowany jako oprogramowanie "host based" (zainstalowany na serwerze podpiętym do macierzy) ale ja jakoś bardziej bym go umiejscawiał w samym SP - jako część FLARE.

FLARE
Flare (Fibre Logic Array Runtime Environment) jest głównym oprogramowaniem działającym na Clariionie i zapewnia macierzy jej podstawową funkcjonalność (tworzenie RAIDów, obsługa cache etc...).  FLARE jest umieszczony w tzw: vaulcie (5 pierwszych dysków na pierwszej półce dyskowej) i podczas ładowania/startu Service Procesorów jest na nie wgrywany. FLARE tak naprawdę jest to Windows XP z "nakładką" przygotowaną przez EMC.

(Storage) Management Server 
Oprogramowanie działające albo na samym SP w Clariionie albo (opcjonalnie) na wydzielonym serwerze Windowsa. Polecenia jakie użytkownik(administrator) wysyła do macierzy poprzez przeglądarkę sieciową(Unisphere) lub z linii poleceń trafiają do Management Servera. Management Server kieruje następnie dane polecenia do odpowiedniego modułu nimi zarządzającego (np: Performance, Security, Raporty itd...). Wszyskie komendy wymagające zmiany na samej macierzy idą do FLARE.
Management server zajmuje się także zarządzanie tzw: domeną.
Domena jest to grupa Clariionów zarządzana z jednego miejsca. Posiadając więcej macierzy tego typu niezbyt wygodne było by zarządzanie każdą z nich poprzez bezpośrednie logowanie - dlatego tworzy się domenę - pojedynczy punkt zarządzania - i możemy administrować nimi logując się tylko do jednej, wybranej macierzy, która staje się wtedy kontrolerem domeny (nie ma to oczywiście nic wspólnego z kontrolerem domeny Acitve Directory znanego z produktów Microsoft-u).
Jeżeli posiadamy naprawdę dużą liczbę Clariionów (kilkaset) i chcemy je umieścić w jednej domenie, można  rozważyć instalację Management Servera na dedykowanym serwerze z Windowsem i w ten sposób odciążymy Service Procesor macierzy od kontrolowania tak dużej domeny. Ma to jednak sens jedynie w naprawdę dużych środowiskach.

NaviSphere Secure CLI
Jest to interfejs tekstowy (Command Line Interface) za pomocą którego można administrować Clariionami. Jest to metoda alternatywna do graficznego interfejsu dostępnego poprzez przeglądarkę sieciową i Unisphere. Wykorzystując tą metodę zarządzania wydajemy polecenia bezpośrednio do macierzy (do Management Servera) - nie ma tutaj użycia domeny i pojedynczego punktu do zarządzania i monitorowania.