środa, 21 marca 2012

Clariion - Storage System Properties


W poprzednim wpisie związanym z Clariionami zrobiliśmy szybki "rajd" po podstawowych menu i okienkach Unisphere.
Dzisiaj chciałbym przyjrzeć się niektórym miejscom nieco bardziej.
Na pierwszy ogień idą ustawienia związane z kontrolerami (storage procesorami)


Własności i konfiguracja Storage Procesorów (kontrolerów)

Właściwości, które opisuję, są dostępne w menu Properties dla kontrolerów macierzowych (SPA/SPB Tasks-->Properties). Okno które się otworzy po wybraniu tej opcji ma 4 zakładki: General,SP Cache, SP Memory, Software.
Postaram się opisać każdą z nich.

Zakładka General:


Są tutaj podstawowe informacje na temat kontrolera.
Mamy tutaj dane o numerze seryjnym, "adresach" w sieci FC (czyli WWN) oraz iSCSI, można również przypisać danemu SP nazwę (pole Name) - nie ma to wpływu na działania kontorlera, a jedynie jest ułatwieniem dla administratora przy jego identyfikacji.
Jeżeli używamy Unix TRU64 to w tym miejscu możemy także ustawić UUID  (Unique Unit Indentifier) - w życiu nie pracowałem na tym systemie, więc niestety nie wiem nic więcej o roli i konfiguracji tego parametru.

Na karcie mamy także trzy opcje pod postacią pól wyboru, przy czym jedna (Mixed Mode) jest nieaktywna. Działanie tych opcji jest następujące:
 • Statistics Logging - włączenie zbierania danych wydajnościowych, które możemy potem analizować jeżeli mamy wykupioną licencje na Navisphere/Unisphere Analyzera. Uruchomienie tej opcji może spowodować niewielką (około 1%) utratę wydajności
 • Mixed Mode - aktualnie nieaktywne pole. Za pomocą tego przełącznika w starszych wersjach FLARE można było przełączyć działanie pamięci cache między tzw: "mixed mode" a "bandwidth mode", przy czym ten drugi używany był wyłącznie w przypadku konfiguracji wszyskich dysków w macierzy w struktury RAID3. Bandwidth mode charakteryzował się między innymi brakiem mirroringu dla write cache pomiędzy kontrolerami. Obecnie Clariiony działają cały czas w trybie "mixed" i nie da się tego wyłączyć.
 • Storage Groups - jeżeli ten checkbox nie jest zaznaczony to każdy host podłączony do Clariiona będzie widział i miał dostęp do każdego LUNa stworzonego na macierzy. W 99.9% przypadków nie chcemy takiego scenariusza i wolimy sami konfigurować które zasoby mają być widoczne dla jakich serwerów,

Zakładka SP Cache:


W tym miejscu mamy dość sporo informacji o tym jak ustawiony i jak pracuje cache w naszej macierzy.
Zakładka podzielona jest na dwa obszary: Konfigurację i Statystyke.

Konfigurować możemy następujące parametry:

 • Page Size - parametr ten określa wielkość pojedyńczej strony w cache (czyli granulację pamięci cache). Możliwe jest ustawienie czterech wartości: 2,4,8,16KB , przy czym 8 jest wartością standardową. Zmiana rozmiaru strony jest zalecana jeżeli nasz Clariion jest dedykowany dla jednej aplikacji (lub grupy podobnych aplikacji) o których wiemy jakiej wielkości blokiem się posługują przy komunikacji z dyskami - dla Exchange będzie to np: 4KB, a Oracle pisze blokami po 16KB.
 • Low Watermark(%) - definiuje poziom na jakim ustawiony jest tzw: "watermark". Wielkośc % oznacza procentowe wypełnienie cache, a przy przekroczeniu tej wartości macierz zmienia swój sposób działania. Więcej szczegółów o watermarkach i ich wpływie na pracę cache w dalszej części wpisu (będzie w osobnym)
 • High Watermark(%) - drugi z poziomów przy którym cache zaczyna zachowywać się inaczej. Również będzie opisany dokładniej w dalszej części wpisu
 • Enable Watermarks - odznaczenie tego pola sprawia, że ustawienia watermarków nie będą miały wpływu na działanie pamięci cache.
 • Mirrored Write Cache - pole nieaktywne, nie da się (przynajmniej z poziomu Unisphere) wyłączyć mirrorowania write cache na drugi kontroler. Jest to wymuszone przez względy bezpieczeństwa - gdyby mirror cache nie był włączony to w przypadku awarii jednego kontrolera tracilibyśmy dane zawarte w jego pamięci cache, które nie zostały jeszcze zrzucone na dyski fizyczne.
 • SP A Read Cache - włącza/wyłącza pamięć cache dla odczytów na SP A
 • SP B Read Cache -  włącza/wyłącza pamięć cache dla odczytów na SP B
 • Write Cache(Enabled) -  włącza/wyłącza pamięć cache dla zapisów (lepiej tego nie ruszać, chyba że naprawdę zależy nam na posiadaniu bardzo wolnej macierzy)
 • HA Cache Vault - opcja nieaktywna, nie da się wyłączyć HA Cache Vaulta. Co tak naprawdę to oznacza i dlaczego jest tak skonfigurowane? Vault to 5 pierwszych dysków w Clariionie (mają takie miłe etykietki z napisem - "Nie ruszaj mnie!"), na nich przechowywane są pewne witalne dla działania macierzy informacje. Znajduje się tam także miejsce dla zrobienia zrzutu pamięci cache w przypadku całkowitej utraty zasilania. W momencie kiedy do macierzy przestaje dopływać prąd, prawie wszystko się wyłącza. Gdyby wyłączyło się zupełnie wszystko utracilibyśmy dane z cache do zapisu, które jeszcze nie zostały zapisane na dyski. Aby tego uniknąć w momencie utraty zasilania, uruchamia się podtrzymywanie bateryjne pamięci cache, a macierz wykonuje zrzut tej pamięci na dyski w vault. Dyski w vault są chronione za pomocą RAID5, a HA Cache Vault oznacza, że cache do zapisów zostaje wyłączony, jeżeli jeden z tych dysków zostanie uszkodzony i nie zdąży się jeszcze odbudować z Hot Spare - ma to nas zabezpieczyć przed utratą danych w sytuacji utrat zasilania z jednoczesną podwójną awarią dysków w Vault - no cóż, ostrożonści nigdy za wiele :D

Druga część zakładki to statystyki, są tutaj prezentowane informacje o:

 • Read Cache Hit Ratio - czyli ile procent żądań odczytu, zostało obsłużonych przez cache bez potrzeby sięgania do dysków fizycznych.
 • Write Cache Hit Ratio - podobnie jak dla powyższego współczynnika tylko dotyczy do żądań zapisu nie odczytu. Wskaźnik ten jest trochę "kontrowersyjny" i wrócę jeszcze do niego w tym wpisie (będzie w osobnym).
 • Percent Dirty Pages - ilość (procentowa) stron w write cache zajętych przez dane nie zapisane jeszcze na dyskach fizycznych
 • Percent Unassigned Pages - ilość (procentowa) stron w cache które nie są przypisane ani do SPA ni do SPB

Zakładka SP Memory:


Na tej zakładce cudów nie ma, tylko jeszcze trochę informacji na temat pamięci cache.
Najważniejsza funkcjonalność tutaj to możliwość ustalenia wielkości pamięci cache dla odczytów (osobno na SPA i SPB) oraz zapisów (z racji tego że write cache jest mirrorowany, więc nie ma możliwości ustawienia różnych wartości na kontrolerach)

Zakładka Software:Zakładka pokazuje jakie licencje ( i w jakich wersjach) są zainstalowane na macierzy. Na załączonym obrazku jest tylko podstawowy system na Clariionach (FLARE) w wersji 30 i jego dwa komponenty czyli Unisphere i AccessLogix. Z innych rzeczy które mogą się tutaj znaleźć to licencje na replikacje, moduł do QoSa, moduł do zarządzania wydajnością itd...I to w sumie było by na tyle jeżeli chodzi o okno z właściwościami kontrolera.
Zostało mi jeszcze opisanie watermarków oraz write cache hit ratio co stanie się w następnym wpisie i będzie można przejść do kolejnego etapu.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz