sobota, 16 października 2010

ISM - Budowa podstaw polityki bezpieczeństwa w obszarze storage

Czym jest bezpieczeństwo storage?

Jest to wdrożenie pewnych polityk, zasad i praktyk do technologii związanych ze storage. Główny nacisk jest kładziony na zapewnienie bezpiecznego(kontrolowanego) dostępu do informacji.
Podstawowy szkielet zasad i procedur ( tzw: framework ) bezpieczeństwa storage powinien obejmować następujące pojęcia:
 • Poufność (Confidentiality) - zapewnia, że jedynie upoważnieni użytkownicy mają dostęp do informacji. Każda osoba chcące przeczytać lub zapisać dane musi być zautentyfikowana i jej upoważnienia potwierdzone. Dane powinny być przechowywane i przesyłane wyłączenie w postaci zaszyfrowanej.
 • Integralność (Integrity) - zapewnia, iż dane nie zostaną niezauważalnie i bezprawnie zmodyfikowane. Dopusza zmianę jedynie dla uprawnionych do tego użytkowników.
 • Dostępność (Availability) - zapewnia że dane są dostępne zawsze i z odpowiednio dużą szybkością
 • Monitoring (Accountability) -  zapewnia, że wszystkie działania i operacje na danych będą zapisane i przechowywane w logach, w celach audytowych lub sprawdzenia w przyszłości.

Elementy wchodzące w skład bezpieczeństwa

Jednym z najważniejszych pojęć związanych z bezpieczeństwem (nie tylko storage) jest ryzyko (risk), które można opisać jako pewną miarę zagrożenia. Trzy pojęcia związane z ryzykiem to: Zasób (Asset) , Zagrożenie (Threat) i Wrażliwość (Vulnerability)

Elementy bezpieczeństwa: Zasoby
Najważniejszym zasobem jest informacja.
Inne rodzaje zasobów to hardware, software i infrastruktura sieciowa. Głównym zadaniem bezpieczeństwa jest chronienie zasobów. Planując zabezpieczenia należy pilnować dwóch rzeczy: Po pierwsze dane muszą być w łatwy sposób dostępne dla uprawnionych użytkowników i po drugie bardzo ciężko dostępne dla potencjalnych intruzów. Efektywność kosztową systemu zabezpieczeń także można ocenić za pomocą dwóch wskaźników: koszt implementacji systemu musi być nieduży, w stosunku do wartości danych w nim przechowywanych, a jednocześnie koszt przeprowadzenia ataku i uzyskanie nieuprawnionego dostępu powinien być dużo większy, niż wartość samych danych.

Elementy bezpieczeństwa: Zagrożenia
Zagrożenia są to potencjalne miejsca i sposoby ataku na naszą strukturę IT.
Można je podzielić na dwie grupy:
 • Ataki pasywne
  • Próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu
  • Zagrożenia dla tajności informacji
 • Ataki aktywne
  • Modyfikacja danych , Denial of Service (DoS)
  • Zagrożenia dla integralności i dostępności danych

Elementy bezpieczeństwa: Wrażliwość
Należy pamiętać, że słaby punkt (wrażliwość) może wystąpić w każdym miejscu/elemencie naszego środowiska ( sieć, system operacyjny , użytkownicy , dostęp fizyczny itd.) i dodatkowo udany atak w tym miejscu może skompromitować cały system i dać intruzowi dowolny dostęp do danych.
Mówiąc o konkretnej wrażliwości systemu można przypisać jej 3 cechy:

 • Attack surface - jest związany z punktem w systemie, który intruz może wykorzystać do przeprowadzenia ataku. Przykładem może być każdy komponent infrastruktury sieciowej , taki jak np konkretny interfejs, protokół, usługa sieciowa itd...
 • Attack vector - to szereg kroków jakie muszą być wykonane aby atak się udał. 
 • Work factor - to ilość czasu i starań jakie są potrzebne aby przejść przez "attack vector"
Aby likwidować lub ograniczać wpływ wrażliwości należy stosować metody zapobiegawcze. Można je podzielić na dwie kategorie: techniczne i nie-techniczne (procedury bezpieczeństwa, fizyczna ochrona obiektów). Jeżeli chodzi o sposób działania to metody przeciwdziałania używają trzech sposobów:
 • Prewencja - likwidowanie wrażliwości lub zmniejszanie ich wpływu
 • Korekcja - usuwanie skutków ataku
 • Detekcja - wykrywanie ataków i uruchamianie mechanizmów prewencyjnych i korekcyjnych.

Już widzę, że ta sekcją będzie dla mnie najcięższa. Tematyka w miarę odległa od tego czym się zajmuję i dużo nowych pojęć. Na szczęście za niedługo już koniec ;)

Kolejny wpis będzie o: Storage Security Domains.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz