czwartek, 21 października 2010

ISM - Storage Security Domains

Środowisko urządzeń storage i dostęp do danych na nich składowanych poprzez sieć, rodzi zagrożenia pod postacią ataków i próby uzyskania nieautoryzowanego wejścia i zmiany danych, lub ich uszkodzenia. Aby dobrze zidentyfikować rodzaje zagrożeń dzielimy całą sieć storage na trzy domeny:
  • Appliaction access - domena zawierająca ten fragment sieci, który jest wykorzystywany do dostępu do danych. 
  • Management access - w tej domenie znajdują się wszystkie ścieżki i urządzenia, które wykorzystuje się przy zarządzaniu i konfigurowaniu storage.
  • BURA - obejmuje wszyskie ścieżki danych i urządzania uczestniczące w procesie backup/recovery.

Application Access Domain:

W skład tej domeny wchodzą te komponenty (aplikacje, hosty, urządzania w sieci SAN itd.) które współuczestniczą w ruchu danych z/do urządzeń storage. Przykładowe zagrożenia związane z domeną Application Access to np: podszywanie się jednego hosta za drugiego, w celu uzyskania dostępu do zasobów storage, podsłuchiwanie transmisji w sieci , przeprowadzanie ataku DoS itd... Metody zapobiegawcze to przede wszystkim autentyfikacja i autoryzacja użytkowników, ważne jest także aby macierz mogła widzieć jedynie te hosty które powinny z jej zasobów korzystać.
Przykłady zabezpieczenia i kontroli dostępu użytkownika do danych (ataki typu: podszywanie się pod użytkownika): Autentyfikacja hasłami , NAS: Access Control Lists
Przykłady zabezpieczenia i kontorli dostępu hostów do danych (ataki typu: podszywanie się pod hosta): Zony w sieci SAN , LUN Maskig, iSCSI autentyfikacja wykorzystująca CHAPa
Przykłady zabezpieczeń i ochrony infrastruktury (ataki DoS, podsłuchiwanie transmisji itd...): używanie bezpiecznych protokołów IPSec i FC-SP ( Fibre Channel Security Protocol)
Przykłady zabezpieczeń danych istniejących na macierzach i taśmach (ataki bezpośrednio skierowane w dane: fizyczna kradzież ): Szyfrowanie danych, bezpieczne usuwanie.


Management Access Domain:

Za pomocą komponentów tej domeny możliwe jest zarządzanie urządzeniami storage (monitoring, wystawianie LUNów , provisioning itd...). W większości przypadków sieć zarządzająca to sieć LAN, a dostęp do samych macierzy odbywa się za pomocą CLI (Command Line Interface) lub przeglądarki sieciowej. Zagrożenia związane z Management Access Domain wiążą się z podsłuchem ruchu pomiędzy macierzami, a konsolami zarządzającymi oraz na próbach nieautoryzowanego łączenia się i zarządzania urządzeniami storage. Przeciwdziałania to wprowadzenie dwustronnej autentyfikacji (macierz identyfikuje się hostowi i host macierzy) , używanie bezpiecznych protokołów komunikacyjnych (np: SSH) przy łączeniu się do macierzy. Wydzielenie sieci LAN zarządzającej, od pozostałej infrastruktury sieciowej ( fizyczne rozdzielenie lub zdefiniowanie VLANu )


BURA Domain

BURA obejmuje sobą wszystkie urządzenia i ścieżki danych, które są wykorzystywane przez środowisko backupowe ( takie jak np: taśmy czy replikację ). Zabezpieczenie domeny BURA bazuje zwykle na specyfice działania aplikacji backupowej, gdyż musi bardzo ściśle z nią współpracować. Przykładami ataków w tej domenie to podszywanie się intruza pod serwer backupowy lub DR site, czy próba przechwycenia transmisji danych dla backupu, poprzez podsłuchiwanie kanału komunikacyjnego. Ochrona polega na wprowadzaniu szyfrowanej transmisji oraz mechanizmach autentyfikacji.

Tyle o domenach. W kolejnym odcinku telenoweli pt ISM , prześledzimy zagadnienia związane z konkretnymi
metodami zabezpieczeń w sieciach storage.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz