sobota, 13 listopada 2010

ISM - Monitorowanie infrastruktury storage

Monitorowanie urządzeń storage powinno dotyczyć czterech obszarów:

 • Dostępności (Accessibility)
 • Zasobów (Capacity)
 • Wydajności (Performance)
 • Bezpieczeństwa (Security)
Dostępność (Accessibility)

O dostępności komponentu mówimy kiedy pracuje on prawidłowo, bez żadnych zakłóceń i awarii. Monitorowanie dostępności zwykle opiera się na ustawieniu pewnych predefiniowanych alarmów, dotyczących prawidlowego działania. Alarmy te definiuje na samym urządzeniu (SAN device, HBA, port, dysk, macierz, element oprogramowania) i są one przechwytywane wystąpienia. Szybkie wykrywanie i naprawa niedostępnych z powodu awarii komponentów, chroni nas przed uszkodzeniem i utratą ciągłości działania całego systemu.


Zasoby (Capacity)

Capacity odnosi się do ilości zasobów storage jakie są dostępne. Przykładami monitorowania Capacity jest np. sprawdzanie ilości wolnego miejsca na systemie plikow lub zużycie quoty na skrzynce pocztowej. Brak monitorowania Capactiy może doprowadzić do problemów wydajnościowych lub nawet dostępności danej aplikacji (przepełnienie). Zwykle dane uzyskane z monitoringu Capacity analizuje się pod względem trendów i według nich planuje przyszłą strategię zakupową dla obszaru storage.


Wydajność(Performance)

Monitorowanie wydajności jest to sprawdzanie jak efektywnie pracują nasze zasoby i w których miejscach mamy tzw "wąskie gardła". Pomiary wydajności, zwykle, polegają na cyklicznym sprawdzaniu różnych parametrów i porównywaniu ich do predefiniowanych wartości. Przykłady zasobów i parametrów jakie można objąć monitoringiem wydajnści to np: Ilość I/O do dysków , czas odpowiedzi aplikacji , utylizacja sieci itd...


Bezpieczeństwo (Security)

Monitorowanie bezpieczeństwa pozwala na wykrycie i zapobieganie nieautoryzowanych prób dostępu. Pomaga także przy śledzeniu nieplanowancyh/nieautoryzowanych zmian wykonywanych w elementach infrastruktury storage. Monitorowanie bezpieczeństwa zapewnia, że nasze dane pozostają poufne, spójne i dostępne. Może ono odbywać się na poziomie software ( np: śledzenie zmian w konfiguracji storage ) jak i  być monitorowaniem fizycznym ( czytniki kart, kamery w halach z macierzami itd...)


Monitorowanie hostów:

Serwery szczególnie te z aplikacjami typu mission-critical powinny być stale monitorowane.
Poszczególne zakresy monitoringu hostów obejmując:

 • Accessibility ( komponenty hardware: HBA,NIC,dyski wewnętrzne ; status kluczowych procesów i usług)
 • Capacity (utylizacja systemu plików, użycie table spaców i log space w bazach , zużycie quoty )
 • Performance ( Utylizacja CPU i pamięci , czasy odpowiedzi )
 • Security ( Autoryzacje i czasy logowań - szczególnie na konta root/administrator )

Monitorowanie sieci SAN:

Poszczególne zakresy monitoringu dla sieci SAN obejmują przykładowo:
 • Accessibility ( Fizyczne elementy sieci SAN i ich komponenty - zasilacze, wentylatory w switchach itd ; błędy pojawiające się w komunikacji w fabricu i zonie )
 • Capacity ( Utylizacja ISL i portów )
 • Performance ( utylizacja portów , monitorowanie opóźnień w sieci i utraty pakietów )
 • Security ( Zoning i LUN Masking , monitorowanie bezpieczeństwa fizycznego środowiska SAN)

Monitorowanie macierzy dyskowych:
 • Accessibility ( Wszystkie elementy hardware maszyny + jej wewnętrzny system operacyjny)
 • Capacity ( surowa i skonfigurowana przestrzeń , ilość przestrzeni zaalokowanej )
 • Performance ( Utylizacja portów FE i BE , czasy odpowiedzi, zużycie cache )
 • Security ( Bezpieczeństwo fizyczne , monitorowanie logowania na macierze )Sam temat zawierał jeszcze dość dużo przykładów i różnych scenariuszy ( np: analizę dla uszkodzenia portu, HBA, switcha dla monitoringu accessibility), ale były to materiały bardzo ciężkie do wykorzystania bez kopiowania powiązanych z nimi grafik(schematów).
Ogólnie nie było tam nic odkrywczego, tylko sprawy oczywiste typu: "uszkodzenie ścieżki powoduje, że dane są przesyłane drugą z nich"

Kolejny temat to zarządzanie infastrukturą storage.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz