czwartek, 16 sierpnia 2012

Clariion - zarządzanie hardware (dyski)

Po naprawdę długiej przerwie wracam do tematu przygotowania do egzaminu na Clariion specjalistę. Szczerze powiedziawszy mam dość mieszane uczucia co do kontynuowania tego wątku, po pierwsze Clariiony to już zamknięta linia (choć ich następca VNX jest całkiem do nich podobny i podobnie się nim zarządza - przynajmniej jeżeli chodzi o storage blokowy), po drugie ostatnio całkowicie nie mam czasu, żeby porządnie skupić się na przygotowaniach.
Dość narzekania pora wziąć się do nauki, a co dalej będzie z tą serią wpisów to się zobaczy:

Zarządzanie dyskami w Clariionie:

Jednym z najważniejszych elementów w macierzy dyskowej jest oczywiście dysk. W zależności od wielkości danego urządzenia może ich być od kilkunastu do około tysiąca (i więcej).
W Clariionach informacje o tym komponencie można znaleźć w menu Storage-->Disks.  Wybór tej opcji otwiera okno gdzie mamy wylistowane wszystkie dyski jakie znajdują się w danej macierzy:
Dla każdego dysku wyświetlone jest kilka podstawowych informacji: • Name (nazwa) ---> dany dysk jest identyfikowany za pomocą trzech liczb oznaczających po kolei: Pętlę (bus) na której znajduje się napęd, Półkę (enclosure) gdzie jest umieszczony i jego pozycję (Disk) na tej półce. 
 • State (stan) ---> obecny  stan dysku
 • Raw Capacity (Pojemność surowa) - ilość przestrzeni dostepna do wystawiania 
 • User Capacity (Pojemność zużyta) - ilość przestrzeni wystawiona do LUNów
 • LUN ID - nr LUNów które mają przestrzeń wystawioną z danego dysku
 • LUN Type - Typ RAIDu w jakim jest dany dysk
 • Hot Spare Replacing - Status dysku Hot Spare
Po wybraniu opcji "Properties" możemy zobaczyć szczegółowe informacje o wybranym napędzie. Dostępne są następujące dane:

Zakładka "General":


Tutaj mamy dużo więcej informacji o wybranym napędzie. Między innymi producenta, model, numer seryjny, wesja firmare itd...

Zakładka Errors:


Ilość błędów na dysku, z podziałem na te przy odczycie/zapisie oraz "miękkie" (soft) i "twarde" (hard).
Soft zwykle znaczy, że nie ma żadnego problemu z samym dyskiem, a jedynie coś się nie udało przy próbie zapisu lub odczytu. Błędy twarde zazwyczaj sygnalizują uszkodzenia samego dysku (np: bad sectory).

Zakładka Statisctics:


Pewne bardzo podstawowe dane wydajnościowe dotyczące pracy dysku. Ilość IOPSów oraz przepustowość, a także utylizacja dysku. Danych raczej mało i dostępny jest tylko "zrzut" stanu obecnego bez możliwości sprawdzenia histroii co raczej ograniczna efektywne wykorzystanie tych informacji.

Zakładka Power Settings:


Na tej zakładce mamy informację, czy dany dysk wspiera zarządzanie oszczędzaniem energii oraz czy jest ono włączone. Zarządzanie polega na zatrzymaniu ruchu obrotowego dysku, kiedy nie jest on używany, dzięki czemu nie zużywa prądu. Minusem jest to, że po odwołaniu się do danych na nim znajdujących najpierw musi wykonać "rozruch" i rozkręcić się do swojej prędkości pracy.

Oszczędzanie energii (Power Saving) dla dysków:
Opcję zarządzania energią dla dysków ustawia się na poziomie RAID grupy. Wszystkie napędy w danej grupie muszą wspierać tą funkcjonalność, aby można ją było uruchomić. Jeżeli jest włączona, mechanizm zatrzyma dyski jeżeli przez czas 30 minut nie będzie do żadnego z nich skierowane żądanie I/O. Po zatrzymaniu dyski potrzebują ok 15sekund na ponowne uruchomienie.
Dodatkowymi warunkami (oprócz pół godzinnej nieaktywności) aby można było uruchomić tryb oszczędzania enterii jest aby, na żadnym LUNie z RAID grupy, nie była uruchomiona replikacja oraz żeby grupa nie zawierała metaLUNów.


Zarządzanie dyskami Hot Spare:
Dyski Hot Spare są to napędy skonfigurowane nie do przechowywania danych ale do zastępowania dysków uszkodzonych. Jeżeli w macierzy jeden z dysków ulegnie uszkodzeniu, to automatycznie na jego miejsce wskakuje rezerwowy "hot spare.
Zgodnie z "dobrymi praktykami" EMC w Clariionach na każde 30 dysków powinien być jeden "hot spare" przy czym rolę tą może pełnić każdy napęd, wyjątkiem są dyski EFD(SSD) które mogą być hot spare tylko dla innego dysku EFD. Pozostałe "dobre praktyki" przy konfigurowaniu dysków HS, to rozmieszczanie ich na tych samych pętlach (Bus) co dyski, które będą one chroniły, a także stworzenie co najmniej jednego HS dla każdego typu (rodzaj, prędkość, pojemność) dysku jaki mamy w macierzy.

Dyski HS w Clariionach są globalne, tzn: nie da się ich przypisać do takiego napędu grupy RAID, LUNa czy pojedynczego dysku która będą chroniły. Każdy HS chroni całą macierz i wszystkie napędy (oczywiście jeżeli jest w stanie - czyli ma odpowiednią wielkość i nie jest dyskiem SSD).

Sytuacje w których dysk HS zastępuje zwykły można podzielić na trzy kategorie:
 • Uszkodzenie dysku
 • Zainicjowanie proaktywnej wymiany automatycznie przez macierz (FLARE)
 • Zainicjowanie proaktywnej wymiany manualnie przez administratora (poprzez GUI lub naviseccli)
Pierwsza sytuacja tłumaczy się sama przez się. W drugiej dysk który zostaje zastąpiony HSem działa sprawnie, jednak na podstawie pewnych przesłanek - przekroczenia pewnych progów alarmowych - macierz uznaje go za napęd zagrożony i przeprowadza proaktywną wymianę. Trzeci wariant to oczywiście decyzja administratora. 
Między uszkodzeniem a proaktywnymi wymianami jest jedna podstawowa różnica. Po awarii dane na dysku są niedostępne, dlatego aby HS mógł go zastąpić musi nastąpić proces odbudowy (rebuild) - zachodzi to automatycznie i wykorzystuje nadmiarowość zapewnianą przez struktury RAID. W przypadku najpopularniejszych RAID5 i 6 odbudowa to rekalkulacja danych wykorzystując kody parzystości. Jest to proces obciążający macierz i dość czasochłonny (szczególnie w przypadku dużych dysków SATA).
Prędkość odbudowy zależy od następujących czynników:
 • Wielkość dysku
 • Rodzaj dysku (SATA,SAS,FC, itd...)
 • Ilości przestrzeni zajętej (przypisanej do LUNów)
 • Priorytetu odbudowy (od ASAP do Low)
 • Obciążenia macierzy (ilości IOPSów)
 • Typu RAID w którym jest uszkodzony dysk
 • Wielkości grupy RAIDowej (dotyczy R5 i R6)
 • Rozłożenia dysków na pętlach FC w macierzy
W odróżnieniu do uszkodzenia, proaktywna wymiana nie wymaga odbudowy, a jedynie przekopiowania zawartości (dysk zastępowany przez "Hot spare" ciągle działa). Generuje to zdecydowanie mniejsze obciążenie macierzy.
Aby zainicjować zastąpienie dysku przez Hot Sprare należy kliknąć w dany dysk na liście i wybrać opcję: "Copy to Hot Spare"Kolejnymi tematy z cyklu "clariionowych" będą o zarządzaniu pozostałymi komponentami sprzętowymi.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz