niedziela, 26 sierpnia 2012

Clariion - zarządzanie SP,Modułami I/O i Portami

Kolejny wpis z serii przygotowujących do egzaminu na Clariion specjalistę. Poprzednio opisywałem zarządzanie dyskami, teraz skupimy się na pozostałych komponentach.


Zarządzanie Service Procesorem:

Jeżeli przejdziemy do menu System-->Hardware na danej macierzy po lewej stronie ekranu będziemy widzieli panel z grupą opcji związanych z zarządzaniem SP A i SP B:Mamy tutaj kilka opcji związanych z zarządzaniem Service Procesorami. Z tego poziomu możemy przeładować kontroler, zebrać pliki Diagnostyczne (tzw: SPCollects), a także przeprowadzić kongfigurację właściwości sieciowych danego SP i zrobić bardzo podstawowy troubleshooting problemów związanych z siecią, za pomocą narzędzi ping i traceroute.

Po wybraniu opcji Properties otworzy się okno zawierajace osiem zakładek:


W zakłace General mamy podstawowe informacje o stanie kontrolera, firmware, nr seryjnym itd...
Pozostałe także zawierają pewne ogólne dane i statystyki - nic co wymagało by większego tłumaczenia. Jedynym miejscem gdzie warto zajrzeć jest zakładka Network


Możemy w tym okienku ustawić kilka spraw związanych z siecią:
 • Management Port Settings - opcje związane z działaniem portu zarządzania SP
  • Requested settings - z jaką prędkością i w jakim trybie chcemy żeby pracował (domyślnie: Auto)
  • Link Status - a w jakim naprawdę pracuje
 • SNMP Settings - ustawienia SNMP
  • Enable/Disable processing of SNMP MIB read requests - włączenie wyłączenie obsługi SNMP dla tego kontrolera
  • SNMP Community - tutaj można ustawić tzw: " SNMP Community String" czyli pewien rodzaj klucza, którym autentyfikować się muszą urządzenia, wymieniające się danymi poprzez SNMP.
 • Virtual Port Properties - IP adres oraz tzw: VLAN ID naszego kontrolera. 
Po wybraniu przycisku "Properties" możemy przejść do kolejnego okienka z ustawieniami dotyczącymi sieci:


Tutaj dokonujemy wyboru podstawowych ustawień sieci: IP,Maska,Brama, dodatkowo możemy skonfigurować konroler do pracy w sieci IPv6. Te wielkości które tutaj ustawimy będą adresem sieciowym naszego SP (a tak bardziej szczegółowo portu sieciowego, do którego się będziemy podłączali, gdy trzeba będzie wykonać jakieś akcje na macierzy).
Clariion (od FLARE29) wspiera także wykorzystanie VLANów i tzw: VLAN Tagging.
Czym są VLANy nie będę tutaj opisywał, gdyż jest to jest dość podstawowe pojęcie z dziedziny sieci komputerowych - w razie potrzeby google bez problemu "pomoże" się dokształcić.
W każdym razie porty ethernetowe Clariiona (bądź te używane do zarządzania, jak właśnie opisywany, a takżę połączenia 1GbE i 10GbE do komunikacji iSCSI) mogą być wykorzystywane w sieci VLANowej. Fizyczne Porty iSCSI mogą także być podzielone na kilka portów wirtualnych, co pozwala na dobrą segregację ruchu do nich przychodzącego. Port zarządzający na SP nie może być w ten sposób podzielony, zresztą i tak nie było by powodu aby to robić.

Zarządzanie modułami I/O i portami:

Moduły I/O w najnowszych Clariionach noszą nazwe UltraFlex I/O.
Tak jak i wszystkie pozostałe komponenty sprzętowe Clariiona można je obejrzeć w sekcji System-->Hardware, gdzie w lewej części ekranu pokazane jest "drzewko", z pokazanymi zależnościami między poszczególnymi częściami macierzy. Środkowa część ekranu to schematycznie pokazana macierz, razem z zaznaczoną wybraną częścią. Ponieważ opisujemy moduły IO i wchodzące w ich skład porty tak więc na poniższym zrzucie ekranowym mamy zaznaczony właśnie ten komponent:Aby dostać się do właściwości danego komponentu należy go zaznaczyć po czym wybrać przycisk "Properties".

Właściwości Front-End portu:

W zależności czy wybrany port jest portem FC czy iSCSI inne będą jego właściwości.

Port FC:

Podstawowe dane to WWN portu, Szybkość jego pracy (obecna, wybrana, maksymalna).
Oraz garść informacji o inicjatorach znanych temu portowi (czyli takich które się z nim już komunikowały).

Port iSCSI:


Jeżeli chodzi o informacje i opcje przedstawione na tym okienku, to mamy tutja możliwość definiowania adresu IQN dla portu iSCSI oraz jego aliasu. Możemy także sprawdzić MAC adres oraz ustawioną i obecną prędkość z jaką pracuje port. Opcja MTU(bytes) określa maksymalny rozmiar ramki iSCSI, jaka zostaje wysłana - jeżeli nasza sieć obsługuje tzw: jumbo frames to warto z tego skorzystać i ustawić MTU na większe niż 1500.
Dolna część okienka to wypis wszystkich wirtualnych portów zdefiniowanych dla tego fizycznego portu iSCSI. Clariion od FLARE29 (jak wspomniałem opisując właściwości sieciowe kontrolera) wspiera VLANy i VLAN tagging, można więc jeden port fizyczny zaprezentować jako kilka portów wirtualnych (każy w innym VLANie). Dodawanie i konfigurowanie tych portów odbywa się w okienkach które otwierają się po wciśnięciu przycisków Add i Properties. Nie różnią się one niczym od analogicznego okienka dotyczącego ustwień sieciowych kontrolera - podobnie wybieramy IP,maskę,bramę oraz ustawiamy VLAN ID.

Clariion umożliwia także wyświetlenie wszystkich portów i ich podstawowych konfiguracji poza "drzewkiem" sprzętu. Opcja Manage Data Ports jest dostępna po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na daną macierz na liście (w okienku Dashboard-u) i wybranie opcji Port Management. Otrzymamy listę wszystkich portów na macierzy, razem z ich opisem, prędkością działania oraz adresami IP lub IQNTo tyle na temat zarządzania kontrolerem i portami.
W kolejnych wpisach zostajemy w temacie zarządzania poszczególnymi urządzaniami/bytami zdefiniowanymi na macierzy lub w jej "otoczeniu". Zaczniemy od tego w jaki sposób macierz widzi i zarządza korzystającymi z niej hostami.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz