niedziela, 26 sierpnia 2012

Clariion - zarządzanie SP,Modułami I/O i Portami

Kolejny wpis z serii przygotowujących do egzaminu na Clariion specjalistę. Poprzednio opisywałem zarządzanie dyskami, teraz skupimy się na pozostałych komponentach.


Zarządzanie Service Procesorem:

Jeżeli przejdziemy do menu System-->Hardware na danej macierzy po lewej stronie ekranu będziemy widzieli panel z grupą opcji związanych z zarządzaniem SP A i SP B:Mamy tutaj kilka opcji związanych z zarządzaniem Service Procesorami. Z tego poziomu możemy przeładować kontroler, zebrać pliki Diagnostyczne (tzw: SPCollects), a także przeprowadzić kongfigurację właściwości sieciowych danego SP i zrobić bardzo podstawowy troubleshooting problemów związanych z siecią, za pomocą narzędzi ping i traceroute.

Po wybraniu opcji Properties otworzy się okno zawierajace osiem zakładek:


W zakłace General mamy podstawowe informacje o stanie kontrolera, firmware, nr seryjnym itd...
Pozostałe także zawierają pewne ogólne dane i statystyki - nic co wymagało by większego tłumaczenia. Jedynym miejscem gdzie warto zajrzeć jest zakładka Network


Możemy w tym okienku ustawić kilka spraw związanych z siecią:
 • Management Port Settings - opcje związane z działaniem portu zarządzania SP
  • Requested settings - z jaką prędkością i w jakim trybie chcemy żeby pracował (domyślnie: Auto)
  • Link Status - a w jakim naprawdę pracuje
 • SNMP Settings - ustawienia SNMP
  • Enable/Disable processing of SNMP MIB read requests - włączenie wyłączenie obsługi SNMP dla tego kontrolera
  • SNMP Community - tutaj można ustawić tzw: " SNMP Community String" czyli pewien rodzaj klucza, którym autentyfikować się muszą urządzenia, wymieniające się danymi poprzez SNMP.
 • Virtual Port Properties - IP adres oraz tzw: VLAN ID naszego kontrolera. 
Po wybraniu przycisku "Properties" możemy przejść do kolejnego okienka z ustawieniami dotyczącymi sieci:


Tutaj dokonujemy wyboru podstawowych ustawień sieci: IP,Maska,Brama, dodatkowo możemy skonfigurować konroler do pracy w sieci IPv6. Te wielkości które tutaj ustawimy będą adresem sieciowym naszego SP (a tak bardziej szczegółowo portu sieciowego, do którego się będziemy podłączali, gdy trzeba będzie wykonać jakieś akcje na macierzy).
Clariion (od FLARE29) wspiera także wykorzystanie VLANów i tzw: VLAN Tagging.
Czym są VLANy nie będę tutaj opisywał, gdyż jest to jest dość podstawowe pojęcie z dziedziny sieci komputerowych - w razie potrzeby google bez problemu "pomoże" się dokształcić.
W każdym razie porty ethernetowe Clariiona (bądź te używane do zarządzania, jak właśnie opisywany, a takżę połączenia 1GbE i 10GbE do komunikacji iSCSI) mogą być wykorzystywane w sieci VLANowej. Fizyczne Porty iSCSI mogą także być podzielone na kilka portów wirtualnych, co pozwala na dobrą segregację ruchu do nich przychodzącego. Port zarządzający na SP nie może być w ten sposób podzielony, zresztą i tak nie było by powodu aby to robić.

Zarządzanie modułami I/O i portami:

Moduły I/O w najnowszych Clariionach noszą nazwe UltraFlex I/O.
Tak jak i wszystkie pozostałe komponenty sprzętowe Clariiona można je obejrzeć w sekcji System-->Hardware, gdzie w lewej części ekranu pokazane jest "drzewko", z pokazanymi zależnościami między poszczególnymi częściami macierzy. Środkowa część ekranu to schematycznie pokazana macierz, razem z zaznaczoną wybraną częścią. Ponieważ opisujemy moduły IO i wchodzące w ich skład porty tak więc na poniższym zrzucie ekranowym mamy zaznaczony właśnie ten komponent:Aby dostać się do właściwości danego komponentu należy go zaznaczyć po czym wybrać przycisk "Properties".

Właściwości Front-End portu:

W zależności czy wybrany port jest portem FC czy iSCSI inne będą jego właściwości.

Port FC:

Podstawowe dane to WWN portu, Szybkość jego pracy (obecna, wybrana, maksymalna).
Oraz garść informacji o inicjatorach znanych temu portowi (czyli takich które się z nim już komunikowały).

Port iSCSI:


Jeżeli chodzi o informacje i opcje przedstawione na tym okienku, to mamy tutja możliwość definiowania adresu IQN dla portu iSCSI oraz jego aliasu. Możemy także sprawdzić MAC adres oraz ustawioną i obecną prędkość z jaką pracuje port. Opcja MTU(bytes) określa maksymalny rozmiar ramki iSCSI, jaka zostaje wysłana - jeżeli nasza sieć obsługuje tzw: jumbo frames to warto z tego skorzystać i ustawić MTU na większe niż 1500.
Dolna część okienka to wypis wszystkich wirtualnych portów zdefiniowanych dla tego fizycznego portu iSCSI. Clariion od FLARE29 (jak wspomniałem opisując właściwości sieciowe kontrolera) wspiera VLANy i VLAN tagging, można więc jeden port fizyczny zaprezentować jako kilka portów wirtualnych (każy w innym VLANie). Dodawanie i konfigurowanie tych portów odbywa się w okienkach które otwierają się po wciśnięciu przycisków Add i Properties. Nie różnią się one niczym od analogicznego okienka dotyczącego ustwień sieciowych kontrolera - podobnie wybieramy IP,maskę,bramę oraz ustawiamy VLAN ID.

Clariion umożliwia także wyświetlenie wszystkich portów i ich podstawowych konfiguracji poza "drzewkiem" sprzętu. Opcja Manage Data Ports jest dostępna po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na daną macierz na liście (w okienku Dashboard-u) i wybranie opcji Port Management. Otrzymamy listę wszystkich portów na macierzy, razem z ich opisem, prędkością działania oraz adresami IP lub IQNTo tyle na temat zarządzania kontrolerem i portami.
W kolejnych wpisach zostajemy w temacie zarządzania poszczególnymi urządzaniami/bytami zdefiniowanymi na macierzy lub w jej "otoczeniu". Zaczniemy od tego w jaki sposób macierz widzi i zarządza korzystającymi z niej hostami.

czwartek, 16 sierpnia 2012

Clariion - zarządzanie hardware (dyski)

Po naprawdę długiej przerwie wracam do tematu przygotowania do egzaminu na Clariion specjalistę. Szczerze powiedziawszy mam dość mieszane uczucia co do kontynuowania tego wątku, po pierwsze Clariiony to już zamknięta linia (choć ich następca VNX jest całkiem do nich podobny i podobnie się nim zarządza - przynajmniej jeżeli chodzi o storage blokowy), po drugie ostatnio całkowicie nie mam czasu, żeby porządnie skupić się na przygotowaniach.
Dość narzekania pora wziąć się do nauki, a co dalej będzie z tą serią wpisów to się zobaczy:

Zarządzanie dyskami w Clariionie:

Jednym z najważniejszych elementów w macierzy dyskowej jest oczywiście dysk. W zależności od wielkości danego urządzenia może ich być od kilkunastu do około tysiąca (i więcej).
W Clariionach informacje o tym komponencie można znaleźć w menu Storage-->Disks.  Wybór tej opcji otwiera okno gdzie mamy wylistowane wszystkie dyski jakie znajdują się w danej macierzy:
Dla każdego dysku wyświetlone jest kilka podstawowych informacji: • Name (nazwa) ---> dany dysk jest identyfikowany za pomocą trzech liczb oznaczających po kolei: Pętlę (bus) na której znajduje się napęd, Półkę (enclosure) gdzie jest umieszczony i jego pozycję (Disk) na tej półce. 
 • State (stan) ---> obecny  stan dysku
 • Raw Capacity (Pojemność surowa) - ilość przestrzeni dostepna do wystawiania 
 • User Capacity (Pojemność zużyta) - ilość przestrzeni wystawiona do LUNów
 • LUN ID - nr LUNów które mają przestrzeń wystawioną z danego dysku
 • LUN Type - Typ RAIDu w jakim jest dany dysk
 • Hot Spare Replacing - Status dysku Hot Spare
Po wybraniu opcji "Properties" możemy zobaczyć szczegółowe informacje o wybranym napędzie. Dostępne są następujące dane:

Zakładka "General":


Tutaj mamy dużo więcej informacji o wybranym napędzie. Między innymi producenta, model, numer seryjny, wesja firmare itd...

Zakładka Errors:


Ilość błędów na dysku, z podziałem na te przy odczycie/zapisie oraz "miękkie" (soft) i "twarde" (hard).
Soft zwykle znaczy, że nie ma żadnego problemu z samym dyskiem, a jedynie coś się nie udało przy próbie zapisu lub odczytu. Błędy twarde zazwyczaj sygnalizują uszkodzenia samego dysku (np: bad sectory).

Zakładka Statisctics:


Pewne bardzo podstawowe dane wydajnościowe dotyczące pracy dysku. Ilość IOPSów oraz przepustowość, a także utylizacja dysku. Danych raczej mało i dostępny jest tylko "zrzut" stanu obecnego bez możliwości sprawdzenia histroii co raczej ograniczna efektywne wykorzystanie tych informacji.

Zakładka Power Settings:


Na tej zakładce mamy informację, czy dany dysk wspiera zarządzanie oszczędzaniem energii oraz czy jest ono włączone. Zarządzanie polega na zatrzymaniu ruchu obrotowego dysku, kiedy nie jest on używany, dzięki czemu nie zużywa prądu. Minusem jest to, że po odwołaniu się do danych na nim znajdujących najpierw musi wykonać "rozruch" i rozkręcić się do swojej prędkości pracy.

Oszczędzanie energii (Power Saving) dla dysków:
Opcję zarządzania energią dla dysków ustawia się na poziomie RAID grupy. Wszystkie napędy w danej grupie muszą wspierać tą funkcjonalność, aby można ją było uruchomić. Jeżeli jest włączona, mechanizm zatrzyma dyski jeżeli przez czas 30 minut nie będzie do żadnego z nich skierowane żądanie I/O. Po zatrzymaniu dyski potrzebują ok 15sekund na ponowne uruchomienie.
Dodatkowymi warunkami (oprócz pół godzinnej nieaktywności) aby można było uruchomić tryb oszczędzania enterii jest aby, na żadnym LUNie z RAID grupy, nie była uruchomiona replikacja oraz żeby grupa nie zawierała metaLUNów.


Zarządzanie dyskami Hot Spare:
Dyski Hot Spare są to napędy skonfigurowane nie do przechowywania danych ale do zastępowania dysków uszkodzonych. Jeżeli w macierzy jeden z dysków ulegnie uszkodzeniu, to automatycznie na jego miejsce wskakuje rezerwowy "hot spare.
Zgodnie z "dobrymi praktykami" EMC w Clariionach na każde 30 dysków powinien być jeden "hot spare" przy czym rolę tą może pełnić każdy napęd, wyjątkiem są dyski EFD(SSD) które mogą być hot spare tylko dla innego dysku EFD. Pozostałe "dobre praktyki" przy konfigurowaniu dysków HS, to rozmieszczanie ich na tych samych pętlach (Bus) co dyski, które będą one chroniły, a także stworzenie co najmniej jednego HS dla każdego typu (rodzaj, prędkość, pojemność) dysku jaki mamy w macierzy.

Dyski HS w Clariionach są globalne, tzn: nie da się ich przypisać do takiego napędu grupy RAID, LUNa czy pojedynczego dysku która będą chroniły. Każdy HS chroni całą macierz i wszystkie napędy (oczywiście jeżeli jest w stanie - czyli ma odpowiednią wielkość i nie jest dyskiem SSD).

Sytuacje w których dysk HS zastępuje zwykły można podzielić na trzy kategorie:
 • Uszkodzenie dysku
 • Zainicjowanie proaktywnej wymiany automatycznie przez macierz (FLARE)
 • Zainicjowanie proaktywnej wymiany manualnie przez administratora (poprzez GUI lub naviseccli)
Pierwsza sytuacja tłumaczy się sama przez się. W drugiej dysk który zostaje zastąpiony HSem działa sprawnie, jednak na podstawie pewnych przesłanek - przekroczenia pewnych progów alarmowych - macierz uznaje go za napęd zagrożony i przeprowadza proaktywną wymianę. Trzeci wariant to oczywiście decyzja administratora. 
Między uszkodzeniem a proaktywnymi wymianami jest jedna podstawowa różnica. Po awarii dane na dysku są niedostępne, dlatego aby HS mógł go zastąpić musi nastąpić proces odbudowy (rebuild) - zachodzi to automatycznie i wykorzystuje nadmiarowość zapewnianą przez struktury RAID. W przypadku najpopularniejszych RAID5 i 6 odbudowa to rekalkulacja danych wykorzystując kody parzystości. Jest to proces obciążający macierz i dość czasochłonny (szczególnie w przypadku dużych dysków SATA).
Prędkość odbudowy zależy od następujących czynników:
 • Wielkość dysku
 • Rodzaj dysku (SATA,SAS,FC, itd...)
 • Ilości przestrzeni zajętej (przypisanej do LUNów)
 • Priorytetu odbudowy (od ASAP do Low)
 • Obciążenia macierzy (ilości IOPSów)
 • Typu RAID w którym jest uszkodzony dysk
 • Wielkości grupy RAIDowej (dotyczy R5 i R6)
 • Rozłożenia dysków na pętlach FC w macierzy
W odróżnieniu do uszkodzenia, proaktywna wymiana nie wymaga odbudowy, a jedynie przekopiowania zawartości (dysk zastępowany przez "Hot spare" ciągle działa). Generuje to zdecydowanie mniejsze obciążenie macierzy.
Aby zainicjować zastąpienie dysku przez Hot Sprare należy kliknąć w dany dysk na liście i wybrać opcję: "Copy to Hot Spare"Kolejnymi tematy z cyklu "clariionowych" będą o zarządzaniu pozostałymi komponentami sprzętowymi.